Stichting LovingDay.NL

Getekend door Celeste Fortunato Duarte

Stichting LovingDay.NL wordt vormgegeven door Leontine Vreeke, Leen Sterckx, Iris Sportel, Merlijn Karssen en Betty de Hart die vanuit hun persoonlijke en professionele leven een bijzondere interesse hebben voor interculturele relaties en gezinnen. Ze vinden elkaar in de ervaring dat gemengde huwelijken en kinderen een onderbelicht, maar maatschappelijk belangrijk thema zijn.

Betty de Hart houdt zich sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw bezig met gemengde relaties; eerst als vrijwilliger en medewerkster van stichting LAWINE, een organisatie van gemengde relaties en gezinnen. Zij had destijds zelf een gemengde relatie met een Turkse man. Tegenwoordig richt zij zich als jurist op de rechtspositie van gemengde relaties en gezinnen. In 2003 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op Onbezonnen Vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht (Aksant, 2003). Betty is nu hoogleraar Transnationale gezinnen en migratierecht aan de Vrije Universiteit. Betty is voorzitter van Stichting LovingDay.NL

Merlijn Karssen is getrouwd met een Rwandese man met wie ze twee zonen en een dochter heeft. Merlijn is wetenschappelijk directeur bij het Kohnstamm Instituut. Tijdens haar research master Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development onderzocht zij de invloed van vrienden en etnische socialisatie in het gezin op de etnische identiteit van jongeren van gemengde herkomst. In 2017 is zij gepromoveerd op onderzoek naar de schoolprestaties, het sociaal functioneren en de onderwijservaringen van jongeren van gemengde herkomst. Merlijn is secretaris van Stichting LovingDay.NL

Iris Sportel is arabist en cultureel antropoloog. Ze deed voor het eerst onderzoek naar transnationale scheidingen. In 2014 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek, getiteld ‘Maybe I’m still his wife’: Transnational Divorce in Dutch-Moroccan and Dutch-Egyptian Families (SDU, 2014). Na haar promotie werkte ze bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, (WODC). Verbonden aan de Universiteit van Maastricht en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht ze huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Iris is penningmeester van Stichting LovingDay.NL

Leen Sterckx heeft een gemengd gezin met vier kinderen met wortels in België, Angola en Nederland. Leen is vrijwilliger bij Femma Kleurrijk (www.kleur-rijk.be), de Belgische vereniging van vrouwen met een bi-culturele relatie. Ze deed als sociologe onderzoek naar de partnerkeuze van jongeren van Turkse en Marokkaanse origine; van migratiehuwelijken en trouwen binnen de familie, tot gemengde huwelijken. In 2014 promoveerde Leen op een onderzoek naar gemengde relaties en huwelijken, met één van de partners van Turkse of Marokkaanse herkomst: Trouwen met een vreemdeling. Afstand en nabijheid in de relaties van gemengd gehuwde Turken en Marokkanen (AMB, 2014).

Leontine Vreeke noemt zich een dubbelbloed van Zeeuwse en Surinaamse afkomst. Ze heeft een dochter. De thema’s biculturaliteit, diversiteit en inclusie vormen een rode draad in haar privéleven en haar professionele leven. De afgelopen jaren is Leontine zich steeds meer gaan mengen in het publieke debat over deze thema’s. Ze schrijft voor Nieuw Wij, online platform voor culturele en levensbeschouwelijke diversiteit; AFRO Magazine, tijdschrift over zwart zijn in Nederland; en Vers Beton, online tijdschrift voor harddenkend Rotterdam. Leontine werkt als Sales Manager in de IT. Daarnaast is ze actief als freelance redacteur en als wijkraadslid in Rotterdam.

Klankbordgroep

De organisatie van de Stichting LovingDay.NL is in 2014 uitgebreid met een klankbordgroep van deskundigen die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de ontwikkeling van Loving Day. De klankbordgroep bestaat uit: Maayke Botman, als onderzoeker geïnteresseerd in gender, racialiteit en etniciteit; Jannet van de Hoek, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gericht op gezinssocialisatie van jeugdigen vanuit een cross-cultureel perspectief; Dienke Hondius, historica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met een onderzoeksinteresse in racialiteit en racisme; Soejon Pet, ontwerper en mediaprofessional; Guno Jones, als antropoloog gespecialiseerd in onderzoek naar migratie, burgerschap en identiteitsvorming; Martine de Rooy, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam; Julia Ruijter, fotograaf; Dehlia Timman, jurist, econoom en raadslid van de Gemeente Amsterdam voor D66. De meeste leden uit de klankbordgroep hebben naast een professionele interesse ook een persoonlijke betrokkenheid bij het thema etnische gemengdheid.