Loving Day Scriptieprijs 2020

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen, dat jaarlijks op of rond 12 juni academische en publieksactiviteiten organiseert over het thema gemengdheid en gemengde relaties in Nederland. Dat gebeurde voor het eerst in 2012.

Loving Day.NL wil jonge onderzoekers op het gebied van gemengdheid en gemengde relaties stimuleren en ondersteunen. Met dat doel is de Loving Day scriptieprijs ingesteld voor de beste scriptie over ‘etnische/raciale’ gemengdheid en gemengde relaties, geschreven aan een Nederlandse universiteit. De Loving Day scriptieprijs zal voor de tweede keer worden uitgereikt. In verband met de huidige situatie is nog niet bekend hoe dat precies zal gebeuren.

De jury bestaat uit:
Dr. Reza Kartosen-Wong (UVA)
Dr. Dienke Hondius (VU)
Dr. Willem Huijnk (SCP)

Voor de Loving Day scriptieprijs komen in aanmerking:
– universitaire master-scripties in alle disciplines;
– die gemengdheid of gemengde relaties (gezinnen, stellen, en kinderen/personen van gemengde afkomst) tot hoofdonderwerp hebben;
– geschreven zijn in het Nederlands of Engels;
– die zijn afgerond tussen 1 september 2018 en 31 januari 2020 aan een Nederlandse universiteit; en
– vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of -beoordelaar.

De winnaar van de Loving Day scriptieprijs ontvangt:
– een vermelding van het verkrijgen van de prijs op het curriculum vitae;
– een combinatie van boekenpakket en boekenbon t.w.v. 200 Euro;
– aandacht voor de scriptie tijdens activiteiten van LovingDay 2020.

Kandidaten voor de Loving Day scriptieprijs dienen vóór 15 juli 2020 te worden voorgedragen.
Stuur de scriptie – met een aanbevelingsbrief – naar: info@lovingday.nl