LovingDay.NL Scriptieprijs 2020

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geďnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen, dat jaarlijks op of rond 12 juni academische en publieksactiviteiten organiseert over het thema gemengdheid en gemengde relaties in Nederland. Dat gebeurde voor het eerst in 2012.

LovingDay.NL wil jonge onderzoekers op het gebied van gemengdheid en gemengde relaties stimuleren en ondersteunen. Met dat doel is de LovingDay.NL scriptieprijs ingesteld voor de beste scriptie over ‘etnische/raciale’ gemengdheid en gemengde relaties, geschreven aan een Nederlandse universiteit. De LovingDay.NL scriptieprijs zal voor de tweede keer worden uitgereikt op 27 oktober 2020. In verband met de huidige situatie vindt de uitreiking plaats via zoom.

De jury bestaat uit:
Dr. Reza Kartosen-Wong (UVA)
Dr. Dienke Hondius (VU)
Dr. Willem Huijnk (SCP)

Voor de LovingDay.NL scriptieprijs komen in aanmerking:
– universitaire master-scripties in alle disciplines;
– die gemengdheid of gemengde relaties (gezinnen, stellen, en kinderen/personen van gemengde afkomst) tot hoofdonderwerp hebben;
– geschreven zijn in het Nederlands of Engels;
– die zijn afgerond tussen 1 september 2018 en 31 januari 2020 aan een Nederlandse universiteit; en
– vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of -beoordelaar.

De winnaar van de LovingDay.NL scriptieprijs ontvangt:
– een vermelding van het verkrijgen van de prijs op het curriculum vitae;
– een combinatie van boekenpakket en boekenbon t.w.v. 200 Euro;
– aandacht voor de scriptie tijdens activiteiten van LovingDay 2020.

 

Programma Uitreiking LovingDay.NL scriptieprijs 2020

Datum: 27 oktober 2020

Plaats: zoom

Taal: Nederlands

16.00 Opening door Marga Altena (Stichting LovingDay.NL)

16.10 Presentatie scriptie From half to whole Black-White Biraciality in The Netherlands: experiences in negotiating racialized identities door Stephanie Collingwoode Williams (Universiteit van Amsterdam)

 16.20 Presentatie scriptie Unique encounters in liberated Limburg: A research on the interactions between African American soldiers and Dutch women in the liberation period, 1944-1945 door Juul Dresen (Universiteit Utrecht)

16.30 Juryrapport door Dienke Hondius (Vrije Universiteit) en Willem Huijnk (SCP)

16.40 Prijsuitreiking door jury

16.45 Afsluiting

Bijwonen? Stuur een email naar: info@lovingday.nl om de link te ontvangen