Missie en visie

Missie

Stichting LovingDay.NL is een platform van, voor en over mensen die in hun persoonlijke leven culturele, etnische, nationale, ‘raciale’ en/of religieuze grenzen overschrijden; personen van gemengde afkomst of personen die deel uitmaken van een gemengde relatie.*

Ons doel is tweeledig.

  1. de kennis over gemengde afkomst en gemengde relaties verzamelen, ontwikkelen en verspreiden in de wetenschap én in de maatschappij;
  2. een on- en offline community opbouwen waarin ontmoeting, ervaringsuitwisseling en (h)erkenning centraal staan.

Door voortdurend debat en een jaarlijks evenement rond 12 juni – Loving Day – vestigen we de aandacht op mensen van gemengde afkomst of die deel uitmaken van een gemengde relatie. Daarnaast willen we met Loving Day de kennis vergroten over de culturele, historische en sociale betekenissen van gemengdheid en de verbinding versterken tussen diverse groepen in de samenleving. Omdat mensen met een gemengde afkomst of relatie, hun kinderen en hun familie geregeld te maken hebben met uitsluiting, bestrijden we racisme, seksisme, hetero-normativiteit en stereotiepe beeldvorming.

Visie

We zien onszelf als een maatschappelijk betrokken platform van, voor en over mensen van gemengde afkomst of een gemengde relatie; een platform dat inspiratie, kennis en steun biedt.

Stichting LovingDay.NL streeft naar een wereld:

  • Waarin mensen beseffen dat ze allemaal het resultaat zijn van ontmoeting en menging;
  • Waarin mensen met een gemengde afkomst, relatie of gezin deze positief beleven en vol vertrouwen zijn over hun plaats in de samenleving;
  • Waarin professionals, wetenschappers en de samenleving zich bewust tonen van gemengdheid en de culturele, historische en sociale aspecten daarvan;
  • Waarin culturele, etnische, nationale, ‘raciale’ en religieuze diversiteit niet als bedreigend maar als vanzelfsprekend wordt gezien, zelfs als verrijkend.

*Opvattingen over wie van gemengde afkomst is of deel uitmaakt van een gemengde relatie of gezin, zijn niet gebaseerd op vaststaande ‘raciale’ of etnische verschillen. Ze komen voort uit hoe zij door de samenleving worden gezien en zijn veranderlijk in tijd en plaats.