Loving Day 2014

Dit is Makhily Diaby, een destijds vijftienjarige jongen uit Amsterdam Noord met een Nederlandse moeder en een Senegalese vader, die het gezicht werd van Loving Day 2014. De foto is gemaakt door Harmen de Jong http://harmendejong.nl/ en het beeld is ontworpen door Rein van der Ven http://reinvdven.nl/

Thema

Het thema voor Loving Day 2014 was de (ON)zichtbaarheid van gemengde relaties.

Etnische gemengdheid is, hoewel alom tegenwoordig, relatief onzichtbaar. Mensen van gemengde komaf zijn niet terug te vinden in beleid, in statistieken of in de gemeentelijke basisadministratie, ondanks het feit dat een gemengde identiteit typisch is voor een gemengd paar, een gemengd gezin en gemengde kinderen. Voor de buitenwereld worden mensen geacht zich te verhouden tot één etnische groep en zich te zien als Nederlander, of als Turk, Amerikaan, Somaliër etc.

In hoeverre is gemengdheid gekoppeld aan uiterlijke kenmerken en wat betekent dit? Een witte man en een zwarte vrouw zijn zichtbaar als gemengd stel. Een Surinaamse man en een Keniaanse vrouw zijn voor velen minder zichtbaar als gemengd, net zoals een Nederlandse man met een Russische vrouw. Hoe zit het met die onzichtbare gemengdheid?
Hoe ervaren de betrokkenen de (on)zichtbaarheid van hun gemengdheid? Voelen zij zich zichtbaar of juist onzichtbaar? Worden ze op hun gemengdheid of gemengde relatie bekeken en bevraagd of juist niet?

Kortom: We wilden op Loving Day 2014 zichtbaar maken wat relatief onzichtbaar is en de diversiteit van etnische gemengdheid en gemengde relaties in Amsterdam verkennen. We willen zichtbaar maken wat vandaag in Nederland nog de uitzondering lijkt, maar wat over een aantal jaren getalsmatig mogelijk de norm is.

Activiteiten Loving Day 2014:

  • Academisch middagprogramma in de Balie op 12 juni
  • Avondprogramma in de Balie voor een breder publiek
  • Filmvertoning van De Balie Cinema op 15 juni van de documentaire Colour Bar van Roland Gunst over zijn Belgisch-Kongolese afkomst
  • Een fotoserie van gemengde Amsterdammers gemaakt door Harmen de Jong, in de Stopera van 25 juni tot 29 augustus
  • Op verzoek van Stichting LovingDay.NL onderzocht het Amsterdams bureau voor Statistiek de cijfers over gemengde Amsterdammers, die zijn gepubliceerd op de website van LovingDay.NL.
  • De start van de Facebookpagina https://www.Facebook.com/LovingDay.NL als trefpunt voor de opbouw van een community van geïnteresseerden in LovingDay.NL

Randprogrammering

  • Op 13 juni 2014: Oratie Betty de Hart, hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van LovingDay.NL, met de titel: Onwaarschijnlijke koppels. Regulering van gemengde seks en huwelijken van de Nederlandse koloniën tot Europees migratierecht.
  • Op 12 juni 2014: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, stelde boekentafel samen rond het thema ‘mixed marriages’

Middagprogramma

Bij het academisch debat in de middag, was de keynote speaker professor France Winddance Twine (University of  California, Santa Barbara). In haar inleiding sprak zij naar aanleiding van haar boek A White Side of Black Britain:  Interracial Intimacy and Racial Literacy over de opvoeding van zwarte kinderen door witte moeders en welke vragen deze oproept over het concept ‘ras.’  Professor Twine leverde met haar inleiding een interessante en zeer relevante bijdrage met een voor een Nederlands publiek nieuw theoretisch perspectief, omdat vergelijkbaar onderzoek in Nederland nog ontbreekt.

Op haar inleiding werd inhoudelijk gereageerd door historica Dr. Dienke Hondius (Vrije Universiteit Amsterdam) en pedagoge Janet van der Hoek (Vrije Universiteit Amsterdam). Tevens werd een inleiding gehouden door Leen Sterckx (Universiteit van Amsterdam) over haar promotieonderzoek naar gemengde relaties onder Turkse en Marokkaanse jongeren. Vervolgens vond er een discussie plaats met het publiek, onder voorzitterschap van filosofe Stine Jensen, auteur van het boek Turkse vlinders (2005). De middag werd bezocht door 35 mensen, waaronder academici, studenten en andere geïnteresseerden. Naar aanleiding van de  bijdrage van Professor Twine volgde een levendig debat over gemengdheid, racisme en de omgang met racisme in Nederland.

Avondprogramma

Het programma in de avond met de publieksevenement werd voorgezeten door Tarik Yousif en van muziek voorzien door Shishani Vranckx, zangeres van Namibisch-Vlaamse afkomst. De avond werd bezocht door 82 mensen. Sprekers waren Reggie Baay (auteur van het boek De Njai over zijn Indische grootmoeder), Nazmiye Oral (columniste/actrice) Anousha Nzume (cabaretière) en Roland Gunst (filmmaker). Ter inleiding werden fragmenten vertoond van de documentaire Color Bar die Gunst maakte over zijn Belgisch-Kongolese afkomst. Vervolgens werd gedebatteerd met het publiek, waaronder mensen met een gemengde relatie of een gemengde afkomst. Zowel het publiek als de inleiders zagen de avond als een unieke, ontroerende en kwalitatief zeer hoogwaardige gelegenheid om over gemengdheid van gedachten te wisselen. De avond werd besloten met een geïmproviseerde conference van Soundos El Amadi, een Nederlands actricepresentatrice en stand-upcomedian van Marokkaanse afkomst, die thema’s van de avond verbond met observaties over haar eigen gemengde relatie en haar Limburgse schoonfamilie.

Een bijzonder element bij de publieksdiscussie was dat elke spreker zich volgens hetzelfde format introduceerde:

“Ik ben (naam), dochter/zoon van (namen) uit partner van (naam) afkomstig uit (land), moeder/vader van (naam)….

Deze introductie maakte duidelijk hoezeer gemengdheid (van etniciteit, van huwelijk, van kinderen) de eigen identiek mede vormgeeft. Zogenaamde ‘migratielijnen’  werden in beeld gebracht op een wereldkaart die geprojecteerd werd tijdens het optreden van de betreffende spreker/cabaretière/zangeres.  De vormgeving hiervan werd verzorgd door Judith van der Velden.

Publieksbijdragen

Het publiek werd die dag uitgebreid in de gelegenheid gesteld om de eigen gemengdheid zichtbaar te (laten) maken. Daarvoor waren drie manieren:

Babbelbox: Gedurende de hele dag stond op 12 juni in De Balie een zogenaamde Babbelbox waarop bezoekers van LovingDay.NL hun verhaal, hun verlangens en hun ergernis met betrekking tot (hun eigen) etnische gemengdheid of gemengde relatie op film konden vastleggen. Bijdragen aan de babbelbox zijn op Facebook geplaatst.

Mobiele Fotostudio: Na het avondprogramma konden gemengde stellen of mensen van gemengde afkomst zichzelf laten portretteren in de mobiele studio van Harmen de Jong; ook die foto’s zijn op Facebook geplaatst.

Interactieve Wereldkaart: Na het avondprogramma werden alle aanwezigen uitgenodigd om de migratiegeschiedenis van hun familie of partner in beeld te brengen op een grote wereldkaart die tijdens het avondprogramma dienst had gedaan als podium voor de sprekers.

Fototentoonstelling

Stichting LovingDay.Nl heeft fotograaf Harmen de Jong http://harmendejong.nl/ gevraagd een portrettenserie te maken van gemengde stellen en gezinnen in Amsterdam. Dit heeft geresulteerd in een serie van negen portretten.  De portretten zijn tentoongesteld in de Stopera van 13 juni tot en met 28 augustus 2014 aan de zogenaamde ‘blauwe wand’. Deze wand ligt in het openbare gedeelte van de Stopera waar dagelijks honderden mensen langs lopen. Met de fototentoonstelling is een gezicht gegeven aan Amsterdammers van gemengde afkomst, met een gemengde relatie of met een gemengd gezin.