Lovingday.NL

Scriptieprijs Thesisprize   

Stichting LovingDay.NL is een platform voor onderzoekers en andere geïnteresseerden in gemengde relaties en gezinnen, dat jaarlijks rond 12 juni academische en publieksactiviteiten organiseert over het thema gemengdheid en gemengde relaties in Nederland. Dat gebeurde voor het eerst in 2012.

Loving Day.NL wil jonge onderzoekers op het gebied van gemengdheid en gemengde relaties stimuleren en ondersteunen. Met dat doel is de tweejaarlijkse Loving Day Scriptieprijs ingesteld voor de beste scriptie over ‘etnische/raciale’ gemengdheid en gemengde relaties, geschreven aan een Nederlandse universiteit. De Loving Day Scriptieprijs is voor het eerst uitgereikt in 2017. De tweede Loving Day Scriptieprijs zal uitgereikt worden in juni 2019 tijdens Lovingday-activiteiten.

De jury bestaat uit:  Dr. Reza Kartosen-wong (UvA),  Dr. Dienke Hondius (VU) en  Dr. Willem Huijnk (SCP).

Voor de Loving Day Scriptieprijs komen in aanmerking:

– universitaire master-scripties in alle disciplines;
– die gemengdheid of gemengde relaties (gezinnen, stellen, en kinderen/personen van gemengde afkomst) tot hoofdonderwerp hebben;
– geschreven zijn in het Nederlands of Engels;
– afgerond zijn tussen 1 februari 2017 en 1 januari 2019
– vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of -beoordelaar.

De prijs bestaat uit:
– vermelding op het CV van de winnaar;
– een pakket boeken of boekenbon;
– vrije deelname aan Lovingday activiteiten in 2019;
– uitnodiging om de scriptie te presenteren tijdens de Lovingday activiteiten 2019.

De deadline is verlengd! Scripties dienen te worden ingediend uiterlijk 15 mei 2019 door toezending aan: lovingday.nl@gmail.com.

LovingDay.NL is a platform for researchers and others who are interested in mixed relationships and families. Each year, LovingDay.NL organizes academic and public activities about diversity and mixed relationships in the Netherlands, around June 12. The first meeting took place in 2012.

Loving Day.NL wants to stimulate and support young researchers in the field of diversity and mixed relationships by awarding the Loving Day Thesis Prize for the best thesis on ethnic and/or racial  diversity and mixed relationships, written at a Dutch University. The Loving Day Thesis Prize was awarded for the first time in 2017. The second Loving Day Thesis Price will be awarded during the Loving Day activities in June 2019.

The members of the jury are: Dr. Reza Kartosen-Wong (UvA), Dr. Dienke Hondius (VU) and Dr. Willem Huijnk (SCP).

The criteria to apply for the Loving Day Thesis Prize are:
– the thesis must be part of a Master’s study in any discipline at a Dutch university;
– the thesis subject must relate to mixedness or mixed relationships, (families, partners, children and /or persons of mixed heritage);
– the thesis must be written in Dutch or English;
– the thesis must be completed between 1 February 2017 and 1 January 2019;
– the application must contain a letter of recommendation of the thesis supervisor or assessor.

The winner of the Loving Day Thesis Prize will be awarded with:
– a reference of the price on the young researcher’s curriculum vitae;
– a book package or a book voucher;
– a free participation in the public event of Loving Day 2019;
– an invitation for a paper presentation at the academic event of Loving Day 2019.

The deadline is postponed! Candidates for the Loving Day Thesis Prize must be recommended before 15 Mei 2019.
The thesis and the letter of recommendation are to be sent to email: lovingday.nl@gmail.com.